top of page

Acerca de

Snäckskal

Styrelsen - kontaktuppgifter

Mailadress till styrelsen

styrelsen@brfonyxen.se

Ledamot

Dick Jonsson (fastighet)

Gerd Wäne (sekr.)

Henrik Rivle (fastighet)

Håkan Färnlöf (ordf.)

Johanna Heldin (ekonomi)

Suppleant

Beata Silvén

Birgitta Fihn Sageke

Johan Vikehult

Kerstin Mattsson

Styrelsemöten 2022/23

Styrelsemöten hålls oftast första tisdagen varje månad, 18.00-20.00

2022

23/5

20/6

16/8

20/9

4/10

1/11

6/12

2023

10/1

7/2

7/3

4/4

22/4 - Socialarbetsdag

2/5

25/5 - Föreningsstämma

bottom of page