top of page

Acerca de

Snäckskal

Styrelsen - kontaktuppgifter

Mailadress till styrelsen

styrelsen@brfonyxen.se

Styrelse

Dick Jonsson (Ordf)

Ingrid Andersson (Kassör)

Gerd Wäne (Sekr)

Helén Tengfjord 

Kerstin Mattsson

Petter Samuelsson

Johan Vikehult 

Revisor

Karolina Lövström, BDO Mälardalen

Styrelsemöten 2023/24

Styrelsemöten hålls oftast första tisdagen

varje månad.

bottom of page