top of page

Avgifter

Citrus Fruits

Månadsavgift

Föreningen anlitar SBC för ekonomisk förvaltning. SBC skickar ut avier för betalning av månadsavgiften.

 

Enklast betalar du månadsavgiften med autogiro. Blankett för autogiromedgivande laddar du ner här.

 

Vid frågor avseende din månadsavgift, avi mm kontakta föreningens ekonomiska förvaltare

SBC på: kundtjanst@sbc.se  0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare

SBC på: kundtjanst@sbc.se  0771-722 722 (vardagar 07.00-21.00)

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tfn 040-411 999.

Vattendroppar
bottom of page