top of page

Acerca de

Father and Son Playing

Andrahandsuthyrning

Din bostadsrätt får inte hyras ut i andra hand utan styrelsens medgivande. Se stadgarna.

 

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut med belopp som maximalt per lägenhet och år får uppgå till 10 procent av basbeloppet för innevarande år enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas till:

Brf Onyxen 
c/o SBC 
Box 226
851 04 Sundsvall 

Vid frågor kontakt SBC på telefon 0771-722 722

bottom of page