top of page

Acerca de

Father and Son Playing

Trivsel- och ordningsregler

VÄLKOMMEN TILL BRF ONYXEN!

Det är en självklarhet att vi som bor i föreningen visar hänsyn, respekt och tolerans så att alla - unga som gamla - ska trivas i området!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för vårt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. 

Genom att följa Trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening. Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla trivas tillsammans uner en lång tid framöver.

 

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE I BRF ONYXEN

Din bostad inkl. balkong/uteplats

 • Om du röker/snusar på din balkong eller uteplats – – tänk då på att röken inte går in i din grannes lägenhet, balkong eller uteplats. Tänk då på att ta hand om fimpar/snuspåsar (släng i egna hushållssopor) så att dessa inte senare hamnar på någon grannes balkong eller uteplats. Detta gäller även utanför entrédörrarna.

 • Se till att vatten inte rinner ned på grannens balkong eller uteplats då du t ex vattnar blommor eller hänger våt tvätt på balkongen. Skaka inte mattor över balkongräcket eller från fönster.

 • Tänk på att ditt golv är någon annans tak! Låt inte radio/TV eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00 vardagar då vi försöker vara så tysta som möjligt. Så klart ska vi kunna ha fest och musik i glädjens tecken. Prata gärna i förväg med dina närmsta grannar och stäm av med dem att det väntas festligheter med musik och glada skratt!

Entré och trapphus

 • Lämna aldrig ut portkod, nyckel eller dörrtagg till obehöriga och kontrollera att dörren går i lås vid in- och utpassering.

 • Av brandskäl - håll trapphus och entré rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning. Håll rent i trapphuset. Av renhållningsskäl skall ingenting förvaras i trapphuset.

 • Det råder rökförbud i trapphus, hiss och i andra gemensamma utrymmen.

Soprummen

 • Det finns två soprum; ett på gården, i samma hus som cykelförrådet längs med Gagatvägen, och ett längs med Hematitvägen.

 • Vi uppmanar alla att sortera avfall efter bästa förmåga. Följ instruktionerna för källsortering som sitter på väggarna ovanför sopkärlen. Är du osäker – fråga en granne. Ställ inga sopor på golvet. Allt ska sorteras!

 • Det som inte kan källsorteras hos oss t ex vitvaror, möbler, elektronik och farligt avfall skall lämnas till kommunens återvinningscentral (närmast för oss är Klovsten) - kör från centrum mot Särö, väg 158). Alla lägenheter får ett återvinningskort (7 besök/år), kortet får du av den tidigare lägenhetsägaren. Se mer om kortet på kommunens hemsida

Vindsförråd

 • Till varje lägenhet finns ett förråd, detta är beläget på översta våningsplanet i resp. trapphus. Ditt förråd ska alltid vara låst, även om det står tomt.

 • Vid förvaring av kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste tättslutande behållare användas. I förrådet är det inte tillåtet att förvara mat, djurfoder eller annat som kan dra åt sig möss och annan ohyra. Viss förvaring kan tillåtas men då måste förvaring ske i täta och säkra förpackningar. Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i förrådet. Gasoltuber får ej förvaras i förrådet.

Grillning

Visst är det något speciellt att få flytta ut en skön varm sommarkväll och avnjuta en svartbränd köttbit med bearnaisesås och kanske ett glas vin kryddat med en liten geting? Föreningen har nu en innegårdsgrill som ni gärna får använda. Vill du använda den så kan du boka den här

Egen grill

 • På uteplatser/balkonger och på innergården får grillning endast ske med gasol- eller elgrill. På inglasad balkong får endast elgrill användas.

Föreningsgrillen

 • Det är inte tillåtet att grilla om kommunen utfärdat särskilt eldningsförbud. Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80 för besked. Aktuell brandriskprognos hittar du också på räddningstjänstens hemsida. LÄNK

 • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål, en tumregel är minst 60 cm, från antändligt material.

 • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat. Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester.

 • Använd gärna grillkol eller briketter, men ved är också möjligt. Tänd grillen med eltändare eller särskilda tändblock/papper (tändvätska eller T-sprit får inte användas).

 • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

 • När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt och att den är rengjord och återställd innan du lämnar den. Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.

Övriga utrymmen

 • Cyklar och barnvagnar skall förvaras på angiven plats. Vi har separat cykelförråd på gården och det finns barnvagnsförråd högst upp i varje trappuppgång. Cykelförvaring i barnvagnsförråd är tillåtet under förutsättning att tillräckligt utrymme finns till barnvagnar

 • Mata inte fåglar från balkong, uteplats eller på innergården.

 • Husdjur får inte rastas på innegården och de skall vara kopplade då de vistas där.

 • Ingenting får sättas upp på fasaden eller balkongräcken utan styrelsens skriftliga medgivande. Se stadgarna 27§.

 

 Vi önskar alla ett trevligt boende och en fin gemenskap i Brf Onyxen!

bottom of page