top of page

Tidskrifter för Bostadsrättsföreningar

Några av de tidsskrifter vi får pga att vi är en Bostadsrättsförening

Lägger ut dem här så är de tillgängliga för alla

Bobättre
www.bobattre.se

Bo bättre är en oberoende, informativ och aktuell bostadsrättstidning.

Tidningen arbetar med en stab av duktiga journalister för att skapa marknadens bästa bostadsrättstidning. Ambitionen är att med läsvärda, intressanta och initierande reportage ge inspiration, kunskap och vägledning för styrelseledamöter och aktiva boende i bostadsrättsföreningarna.

Bo Bättre kommer ut 4 gånger om året.

Father and Son Playing
tidning

Sveriges största obundna och rikstäckande facktidning för Bostadsrättsföreningar

bottom of page