top of page

Överlåtelser och Pantsättning

Delivering Package

Överlåtelse

För frågor gällande mäklarbild kontaktas SBC

per telefon 0771-722 722 vardagar mellan kl. 7-21 alternativt per mail kundtjanst@sbc.se.

 

Överlåtelser hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare. Medlemsansökan ska godkännas av styrelsen.

 

Medlemsansökan, tillsammans med ett överlåtelseavtal i original, skickas till;

Brf Onyxen 
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall 

 

Överlåtelseavgift tas ut av köparen med belopp om maximalt 2,5% av prisbasbeloppet för innevarande år. 

Pantsättning

Pantsättningar hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare och ska skickas till; 

Brf Onyxen
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall 

 

Pantsättningsavgift tas ut med maximalt 1% av prisbasbeloppet för innevarande år.

 

Vid frågor kontaktas SBC per telefon 0771-722 722 vardagar mellan kl. 7-21 alternativt per mail kundtjanst@sbc.se

Modern Architecture
bottom of page