top of page

Acerca de

Parkeringsplats

Parkering och vindsförråd

Föreningen förfogar över 16 parkeringsplatser som endast är avsedda för föreningens medlemmar. Uthyrning av föreningens p-platser (på innergården) sker via ett kösystem. 

 

Hushåll utan parkering prioriteras framför de som redan har en parkeringsplats.

Vid försäljning av en lägenhet sägs parkeringsplatsen automatiskt upp och följer inte med lägenheten.

 

Föreningen förfogar också över 3 st extra vindsförråd som föreningens medlemmar kan hyra. Uthyrning av vindsförråden sker via ett kösystem. Vid försäljning av en lägenhet sägs det extra vindsförrådet upp och följer inte med lägenheten.

 

Vid behov/önskan av p-plats eller vindsförråd vänligen kontakta styrelsen@brfonyxen.se.

Kölista Parkering:

Alla parkeringar är uthyrda

Ingen i kön

Kölista Vindsförråd:

Det finns 1 vindsförråd

att hyra. Ingen i kön

bottom of page