top of page

Acerca de

Image by Almos Bechtold

Brandsäkerhet

Saker att tänka på:

Den som tänder släcker - En bra grundregel för levande ljus att man kommer ihåg att om jag tände ljuset så skall jag också släcka det. Lämna aldrig tända ljus i rum där ingen är

 

Brandvarnare - Kontrollera att brandvarnarna fungerar och batteriet är fräscht. Ta som vana att byta batteri i alla brandvarnare minst 1 gång/år. Visste ni att den 1 December är Brandvarnarens dag.

 

Brandsläckare - Skaffa gärna en liten brandsläckare, som ni har tillgänglig (inte på vinden), och lär er hur man använder den. För bostäder som våra rekommenderas pulversläckare, storlek 6kg. Finns på Jula, ClasOhlson, Biltema, etc.

 

Hur gör vi? - Tänk och prata igenom i förväg vad ni gör om det börjar brinna.

Detta gäller för förvaring av brandfarliga varor enligt MSB

 

Förvaring av brandfarliga varor i vindsförråd: Ingen förvaring får ske.

Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Hobbylokal*: 5 liter acetylen. 1 gasolflaska P11. 25 liter brandfarlig vätska.

 * Fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Läs mer på MSB's hemsida

Brandsäkerhet i hemmet

Grilla med gasol, Förvara gasol hemma

bottom of page