top of page
Stationary photo

Föreningsstämman

Föreningsstämman är vår förenings högsta beslutande organ, vårt sätt att präglas av demokrati och att alla medlemmar är vara med och beslutar i frågor som rör föreningen.

 

Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen.

 

Föreningsstämmoprotokoll kan du hitta HÄR

Hur det går med de punkter som beslutades ser du nedan

Elbil laddare

Elstolpar till el-bilar

En grupp har börjat, så smått.

Gruppen består av Atef Georgy, Leif Arlebäck, Jens Gustavsson och Håkan Färnlöf

Gruppen tittar på 3 områden:

  1. Teknisk lösning: Elförsörjning, Montering, laddstationer, mobilappar, etc.

  2. Ekonomisk lösning: Rättviseprincipen, Via avgiften/separat, Föreningsinvestering-Elbilsägaren, Bidrag, etc.

  3. Juridisk lösning: Avtalskrivning, Stadgarna, Vad som händer vid sälj/köp, etc.

elektriker

Gemensam el

Vi gräver i internets många hörn för att öka vår förståelse för vad det innebär, det är lite juridiskt snårigt men lönsamt.

 

Vi har bett några elnätsbolag och systemleverantörer om hjälp

Solenergi

Solceller

Förfrågan har skickats till leverantörer och elbolag men det är en het marknad nu så de är lite upptagna.

 

En firma kommer och tittar på onsdag 6/10

bottom of page