top of page

Acerca de

White Structure

Bostadsrättsförsäkring

I vår föreningsförsäkring så ingår det ett Bostadsrättstillägg vilket gör att du, som medlem, inte behöver ha ett eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Om du har hänt något som innefattas av försäkringen så kan du anmäla det direkt till Länsförsäkringar Skadeanmälan, eller ringa 035-151000

Vårt försäkringsnummer är: 3030780*00

 

Bostadsrättsförsäkringen omfattar (se mer under Föreningen/Försäkring):

 • bostadsrättslägenhet om bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar

 • fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat

 • tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten

Försäkringen gäller för:

 • Skada genom brand, vatten och inbrott samt glasskada

 • Skada på installationer och hushållsmaskiner

  • Med hushållsmaskin menas maskin för:
   • klädvård, disk eller städning,
   • förvaring eller tillagning av livsmedel,
   • luftrening, luftfuktning eller avfuktning

Mer om vad försäkringen INTE gäller för och för åldersavdrag kan du läsa i bilagorna under Föreningen/Försäkring

bottom of page