top of page

Acerca de

Torra pinnar

Föreningens försäkring

Föreningen är försäkrad i Länsförsäkringar. Se försäkringsbrev.

I försäkringen ingår:

  • Egendomsförsäkring

  • Ansvarsförsäkring

  • Rättsskyddsförsäkring

  • Bostadsrättsförsäkring => Se bostadsrättsförsäkring under Boende

  • Förmögenhetsbrott

  • Kollektiv olycksfall för boende och förtroendevalda

bottom of page